שוק

אנו שואפים לשווקים בלתי מוגבלים שניתן לחדור אליהם בפרק זמן קצר (עד שנה).