Livengage

בעלי תוכן רוצים להכיר את הצופים שלהם. הם רוצים לשתף ולנהל את קהילת הצופים שלהם בפלטפורמה שלהם ולא בפייסבוק ...
Livengage מביאה להם את הפתרון עם מוצר ייחודי ופלטפורמה אידיאלית.

קישור לאתר החברה