Payzday

Payzday היא פלטפורמה לזירות מסחר. בתהליך אלגוריתמי מורכב וחסר תקדים בוחנת הפלטפורמה את נתוני הסוחרים ומאפשרת להם לקבל אשראי מידי כנגד מכירות שביצעו דבר שלא קיים היום בשווקים האינטרנטים. Payday היא הרבה יותר מניתוח מידע ומסקנות היא מספקת ניטור מתמשך ומודל חיזוי בזמן אמת לכל סוחר.

קישור לאתר החברה