Connecteam

 

קונקטים מאפשרת לכל חברה ליצור אלפיקציה ב 5 דקות בלבד.

באמצעות פלטפורמה נוחה יכולה החברה ליצור אפליקציה לעובדיה ולהכניס בה פונקציות שונות ומגוונות המשפרות את הניהול והתקשורת עם העובדים.

 קישור לאתר החברה