NeoTop

חברה המפתחת ומייצרת מערכת כדורים יחודית המעניקה כיסוי מים מודולרי. מוצר זה פותר מגוון רחב של בעיות הקשורות לאחסון מים: איכות המים, טמפרטורה, גידולי אצות, התמודדות עם ציפורים וכד'. לחברה סניף מרכזי באוסטרליה וכיווני התפתחות רבים בשווקים נוספים הסובלים מבעיות דומות.         

קישור לאתר החברה