HiSky

מפתחת ומייצרת אמצעים יחודיים ליצירת תקשורת לווינית. החברה שואפת להוביל באמצעות טכנולוגיה זו מהפכה בתחום התקשורת, ולאפשר למשתמשי הקצה לשוחח בפלאפונים האישיים באמצעות תקשורת לווינית כאשר הקליטה הסלולרית נמוכה או לא קיימת. טכנולוגיה זו תאפשר פתיחת שווקים חדשים וחיבור אזורים נידחים לרשת האינטרנט. 

קישור לאתר החברה